Home

Homeras staat voor HOME Repair + Assistance + Solutions.
Homeras verzorgt dringende bijstand en herstellingen in natura voor klanten die een brandverzekering onderschreven hebben bij één van onze partners.

Homeras coördineert dringende bijstand of een herstelling in natura naar aanleiding van een gedekt schadegeval. In geval van schade doet de klant aangifte via zijn tussenpersoon . De verzekeraar kan vervolgens, indien mogelijk, een herstelling in natura voorstellen aan de klant. Die laatste is vrij om dit voorstel te aanvaarden of toch te kiezen voor een traditionele schaderegeling.

Eén telefoontje volstaat voor de klant om een gespecialiseerde medewerker aan de lijn te krijgen. Die medewerker brengt de klant vervolgens in contact met een erkende hersteller. Eenvoudig en snel, zowel voor de klant als voor de erkende hersteller.​